Quản lý số tiền chi tiêu trong Google Ads

Các tùy chọn sau giúp bạn quản lý số tiền chi tiêu trong tài khoản Google Ads:

Đặt ngân sách trung bình hàng ngày để quản lý số tiền bạn chi tiêu

Ngân sách hàng ngày trung bình của bạn là số tiền bạn sẵn sàng chi tiêu trung bình mỗi ngày cho mỗi chiến dịch quảng cáo trong tài khoản. Số tiền ngân sách này hoàn toàn do bạn quyết định và bạn có thể chỉnh sửa số tiền này bất cứ khi nào bạn muốn. Ngân sách trung bình hàng ngày của bạn có thể giúp bạn quản lý số tiền chi phí chiến dịch bạn tích lũy qua các ngày.

Số tiền chi tiêu thực tế của bạn cho một ngày cụ thể có thể vượt quá ngân sách trung bình hàng ngày của bạn tới 2 lần. Điều này được gọi là phân phối quá. Phương pháp phân phối quá có thể giúp bù lại cho những ngày có lưu lượng truy cập thấp và quảng cáo của bạn không hiển thị nhiều. Xin lưu ý rằng số tiền tính phí cho bạn sẽ không nhiều hơn giới hạn tính phí hàng tháng, giới hạn này bằng số ngày trung bình trong một tháng (30,4) nhân với ngân sách hàng ngày trung bình của bạn.

Lưu ý: Khoản ghi nợ cho phân phối quá sẽ được áp dụng cho tài khoản của bạn nếu quảng cáo của bạn hiển thị nhiều đến mức chi phí của bạn vượt quá giới hạn tính phí hàng tháng.

Sử dụng hiệu quả nhất số tiền của bạn:

Điểm chất lượng là chỉ số ước tính về chất lượng của quảng cáo, từ khóa và trang đích của bạn. Nhờ quảng cáo có chất lượng cao hơn, bạn có thể có được mức giá thấp hơn với vị trí quảng cáo tốt hơn.

  • Bạn có thể xem Điểm chất lượng (Điểm chất lượng được báo cáo theo thang điểm 1-10) và các thành phần tính điểm chất lượng (tỷ lệ nhấp dự kiến, mức độ liên quan của quảng cáo và trải nghiệm trang đích) trong cột “Trạng thái” của từ khóa.
  • Quảng cáo và trang đích của bạn càng liên quan đến người dùng thì khả năng bạn có được Điểm chất lượng cao hơn càng lớn.
  • Điểm chất lượng là chỉ số ước tính tổng hợp của hiệu quả hoạt động tổng thể trong các phiên đấu giá quảng cáo và không được sử dụng tại thời điểm đấu giá để xác định Xếp hạng quảng cáo.

Xem chi phí và lịch sử thanh toán:

Trang “Lịch sử giao dịch” thanh toán của tài khoản Google Ads cho phép truy cập dễ dàng thông tin thanh toán của bạn. Hãy xem chi phí hiện tại, thông tin chi tiết thanh toán và nhiều thông tin khác. Tìm hiểu thêm về cách truy cập thông tin thanh toán

            Chọn chiến lược đặt giá thầu dựa trên mục tiêu:

Mỗi khi ai đó tìm kiếm trên Google, Google Ads sẽ tiến hành một phiên đấu giá để xác định quảng cáo nào sẽ hiển thị trên trang kết quả tìm kiếm, xếp hạng của quảng cáo trên trang và quảng cáo bất kỳ có hiển thị hay không. Để đặt quảng cáo của bạn trong phiên đấu giá này, trước tiên bạn phải chọn cách bạn muốn đặt giá thầu. Hãy thử chọn chiến lược đặt giá thầu tự động dựa trên mục tiêu của bạn, như bạn muốn tập trung vào số lần nhấp, số lần hiển thị, số lượt chuyển đổi hay giá trị chuyển đổi. Tìm hiểu thêm về các phương pháp hay nhất cho chiến lược Đặt giá thầu thông minh và giới thiệu về chiến lược đặt giá thầu tự động.

Tập trung vào số lượt chuyển đổi:

Nếu muốn tối ưu hóa cho số lượt chuyển đổi, như số giao dịch mua hàng hoặc số lần đăng ký, bạn có thể sử dụng chiến lược Tối đa hóa lượt chuyển đổi hoặc Giá mỗi hành động (CPA) mục tiêu. Những chiến lược này tự động đặt giá thầu của bạn tập trung vào việc tăng số lượt chuyển đổi với giá mỗi hành động mục tiêu tùy chọn.

Tập trung vào giá trị chuyển đổi hoặc khi mọi người thực hiện một hành động cụ thể trên trang web của bạn sau khi nhấp vào một trong những quảng cáo của bạn:

Nếu muốn tối ưu hóa cho giá trị chuyển đổi, như doanh thu hoặc lợi nhuận, bạn có thể sử dụng chiến lược Lợi tức chi tiêu quảng cáo (ROAS) mục tiêu. Chiến lược này tự động đặt giá thầu của bạn tập trung vào việc tăng giá trị chuyển đổi theo lợi tức chi tiêu quảng cáo mục tiêu của bạn.

Tập trung vào số lần nhấp lên quảng cáo:

Nếu bạn muốn hướng lưu lượng truy cập đến trang web, hãy sử dụng chiến lược giá thầu Tối đa hóa số lần nhấp để tập trung vào việc tăng số lần nhấp cho các chiến dịch trong khi chi tiêu một số tiền mục tiêu.

Tập trung vào số lần hiển thị có thể xem hoặc số lần quảng cáo hiển thị ở vị trí có thể xem.

Đây được gọi là giá thầu giá mỗi nghìn lần hiển thị có thể xem hay giá thầu vCPM. Chung tôi khuyên dùng phương thức đặt giá thầu vCPM nếu bạn muốn tăng cường nhận thức về thương hiệu của mình. Xin lưu ý rằng chiến lược đặt giá thầu vCPM chỉ có thể sử dụng cho chiến dịch trên Mạng hiển thị. Đối với Chiến dịch tìm kiếm, bạn có thể sử dụng chiến lược đặt giá thầu Tỷ lệ hiển thị mục tiêu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *